Samtal mellan två barn om sockervadd


En av Retorikbloggens läsare gav följande berättelse, hon gick bakom två barn som hade ett samtal om sockervadden de båda mumsade på.

Barn 1: Det är socker i den här va?

Barn 2: efter en stunds tystnad: Jaaaa, och lite bomull.